Zakládáme si na poctivé práci.

Za kvalitu ručíme svým jménem

Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí, která dělá vše pro to, aby se ti na stůl dostalo to nejlepší maso a domácí uzeniny z Pošumaví. Na začátku našeho příběhu bylo nadšení pro řemeslo a podporu regionálních farmářů. To nás přimělo v roce 2002 koupit Jatky Blovice a Jatky Domažlice. Z nich se v roce 2017 stalo nynější Maso Brejcha, které patří k největším a nejmodernějším provozům hovězí porážky v Česku.

Věříme, že v ekologii je budoucnost

Jako moderní firma jsme si plně vědomi nutnosti podpory trvale udržitelného rozvoje. Naším cílem je směřovat výrobu i produkci tak, aby byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. V roce 2019 jsme proto vybudovali jeden z nejmodernějších a nejekologičtějších provozů hovězí porážky, který splňuje náročné hygienické standardy.

S úctou ke zvířatům

Pravidelně spolupracujeme výhradně s místními farmáři, které dobře známe. Welfare pro nás není jen slovo, je to velký závazek, který přísně dodržujeme! Víme, že maso je vzácná surovina a proto s ní u nás nikdy neplýtváme. Každý kus zvířete bezezbytku zpracujeme.