Doplnění technologie hovězí porážky

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Společnost Maso Brejcha s.r.o., tímto informuje, že realizovala projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Název projektu:

Doplnění technologie hovězí porážky

Příjemce dotace:

Maso Brejcha s.r.o., IČ: 26342545, Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha – Motol

Operační program:

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:

4. Investice do hmotného majetku

Podopatření:

4.2. Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

Operace:

4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cíl operace:

Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Místo realizace:

Výrobní areál společnosti Maso Brejcha s.r.o. v Hradišťském Újezdě u Blovic

Ukončení fyzické realizace:

30.4.2020

Stručný popis projektu:

Projekt „Doplnění technologie hovězí porážky“ realizuje společnost Maso Brejcha s.r.o. ve své provozovně v Hradišťském Újezdě u Blovic. Předmětem projektu je doplnění technologie hovězí porážky včetně instalace a montáže. Součástí projektu bude i vybavení prostor pro skladování druhotných produktů (VŽP) technologií chlazení. Cílem projektu je vybudování moderní technologické linky hovězí porážky, zvýšení efektivity výrobního procesu, zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a v neposlední řadě i dosažení větší konkurenceschopnosti v odvětví.