Investice do provozu ve společnosti Jatky Blovice s.r.o.

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Společnost Maso Brejcha s.r.o., tímto informuje, že realizovala projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Název projektu:

Investice do provozu

Příjemce dotace:

Maso Brejcha s.r.o., IČ: 26342545, Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha – Motol

Operační program:

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:

4. Investice do hmotného majetku

Podopatření:

4.2. Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

Operace:

4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cíl operace:

Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Místo realizace:

Výrobní areál společnosti Maso Brejcha s.r.o. v Hradišťském Újezdě u Blovic a v Plané u Mariánských Lázní

Ukončení fyzické realizace:

31.5.2021

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt „Investice do provozu“ realizuje společnost Maso Brejcha s.r.o. ve svých provozovnách v Hradišťském Újezdě u Blovic a v Plané u Mariánských Lázní. Investice do modernizace technického a technologického vybavení provozu zapadá do koncepce postupného rozvoje podniku se zaměřením na kvalitu a efektivitu. Investice pomůže žadateli upevnit jeho pozice a zvýšit jeho konkurenceschopnost nejen v regionu, ale i na úrovni celé České republiky. Nová zařízení mají přínos v podobě zvýšení produktivity práce a zrychlení výrobního procesu. Nové technologie mají vyšší užitné technologické parametry, čímž dojde k zefektivnění výrobních procesů, ke zvýšení produktivity práce a celkově tak ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.