Investice ve společnosti Jatky Blovice s.r.o.

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Společnost Maso Brejcha s.r.o., tímto informuje, že realizovala projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Název projektu:

Investice ve společnosti Jatky Blovice s.r.o.

Příjemce dotace:

Maso Brejcha s.r.o., IČ: 26342545, Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha – Motol

Operační program:

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:

4. Investice do hmotného majetku

Podopatření:

4.2. Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

Operace:

4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cíl operace:

Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Místo realizace:

Výrobní areál společnosti Maso Brejcha s.r.o. v Hradišťském Újezdě u Blovic a v Plané u Mariánských Lázní

Ukončení fyzické realizace:

31.12.2017

Stručný popis projektu:

Projekt „Investice ve společnosti Jatky Blovice s.r.o. realizuje společnost Maso Brejcha s.r.o. ve svých provozovnách v Hradišťském Újezdě u Blovic a v Plané u Mariánských Lázní. Projekt je zaměřen na pořízení technologických prvků vepřové porážky za účelem dosažení vyšší přidané hodnoty, kvality a bezpečnosti výroby potravin. Dále se v rámci projektu pořizuje zařízení k čištění odpadních vod, které žadateli umožní dosáhnout efektivnějšího čištění odpadních vod ze zpracovatelského provozu a v důsledku toho zlepšení životního prostředí. Cílem projektu je pořízení nových technologií, díky kterým dojde ke zvýšení výrobních procesů, produktivity práce a celkového zvýšení konkurenceschopnosti.