Rozvoj společnosti Jatky Blovice s.r.o.

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Společnost Maso Brejcha s.r.o., tímto informuje, že realizovala projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Název projektu:

Rozvoj společnosti Jatky Blovice s.r.o.

Příjemce dotace:

Maso Brejcha s.r.o., IČ: 26342545, Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha – Motol

Operační program:

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:

4. Investice do hmotného majetku

Podopatření:

4.2. Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

Operace:

4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cíl operace:

Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Místo realizace:

Výrobní areál společnosti Maso Brejcha s.r.o. v Hradišťském Újezdě u Blovic

Ukončení fyzické realizace:

31.8.2019

Stručný popis projektu:

Projekt „Rozvoj společnosti Jatky Blovice s.r.o.“ realizuje společnost Maso Brejcha s.r.o. ve své provozovně v Hradišťském Újezdě u Blovic. Předmětem projektu je přístavba a stavební úpravy jatek včetně technologického zařízení. Projektem řešené přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů přinese posun v kvalitě zpracování, jakosti výrobků a bezpečnosti výroby potravin. Přidávání hodnoty zemědělským produktům při zpracování na potravinářské produkty, jako důsledku vyšší technické úrovně nově pořízených zařízení, přinese zvýšení užitných vlastností produkce. Cílem projektu je zvýšení produktivity práce a zrychlení výrobního procesu, nové technologie mají vyšší užitné technologické parametry, čímž dojde k zefektivnění výrobních procesů, ke zvýšení produktivity práce a celkově tak ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.