Vývoj inovativní technologie porážkové linky

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Společnost Maso Brejcha s.r.o., tímto informuje, že realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Název projektu:

Vývoj inovativní technologie porážkové linky

Příjemce dotace:

Maso Brejcha s.r.o., IČ: 26342545, Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha – Motol

Operační program:

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:

16. Spolupráce

Podopatření:

16.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií

Operace:

16.2.2. Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cíl operace:

Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Místo realizace:

Výrobní areál společnosti Maso Brejcha s.r.o. v Hradišťském Újezdě u Blovic

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu:

28.2.2021

Stručný popis projektu:

Projekt „Vývoj inovativní technologie porážkové linky“ realizuje společnost Maso Brejcha s.r.o. ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, konkrétně se Zemědělskou fakultou, katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů. Výsledkem projektu bude výstavba nové moderní haly (přístavba objektu jatek), která bude vybavena novou technologickou linkou pro finální zpracování hovězího a vepřového masa a inovovaná technologická linka hovězí porážky. Dále bude optimalizováno prostředí v chladírnách, navazujících na porážku rovněž s cílem udržet minimální mikrobiální znečištění. Hlavním cílem projektu je dosažení vyšší kvality pomocí inovovaného postupu v průběhu porážky, chlazení a bourání, kdy největší důraz bude kladen zejména na mikrobiální znečištění a aktivní ochranu před množením nežádoucích mikroorganizmů.