Zvýšení efektivnosti provozu ve společnosti Jatky Blovice s.r.o.

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Společnost Maso Brejcha s.r.o., tímto informuje, že realizovala projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Název projektu:

Zvýšení efektivnosti provozu

Příjemce dotace:

Maso Brejcha s.r.o., IČ: 26342545, Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha – Motol

Operační program:

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření:

4. Investice do hmotného majetku

Podopatření:

4.2. Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

Operace:

4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cíl operace:

Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Místo realizace:

Výrobní areál společnosti Maso Brejcha s.r.o. v Hradišťském Újezdě u Blovic a v Plané u Mariánských Lázní

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu:

30.6.2022

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt „Investice do provozu“ realizuje společnost Maso Brejcha s.r.o. ve svých provozovnách v Hradišťském Újezdě u Blovic a v Plané u Mariánských Lázní. Projektem řešené přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů přinese další posun v kvalitě zpracování, jakosti výrobků a bezpečnosti výroby potravin. Přidávání hodnoty zemědělským produktům při zpracování na potravinářské produkty, jako důsledku vyšší technické úrovně nově pořizovaných zařízení je spojeno se zvyšováním užitných vlastností produkce. Společnost od projektu očekává, že dojde ke zvýšení efektivity výrobního procesu, větší konkurenceschopnosti v odvětví, zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a přesnější přehled o pohybu výrobků a jejich objemu.